­

август 2023

Покана за обществени обсъждания

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”  В И   К А Н И  да вземете участие в информационни конференции – обществени обсъждания за консултиране с местната общност на стратегията за Водено от общностите местно [...]

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“ СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО: НА 28.08.2023 г. в с. ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА 29.08.2023 г. в гр. ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРЕД ОБЩИНАТА НА [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – втори краен срок

От |август 2nd, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ Програма: ПРОГРАМА ЗА [...]

Протокол от УС на 01.08.2023г.

От |август 2nd, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 01.08.2023г.

юли 2023

Протокол от УС на 24.07.2023г.

От |юли 25th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 24.07.2023г.

Протокол от УС на 13.07.2023г.

От |юли 17th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 13.07.2023г.

Протокол от УС на 07.07.2023г.

От |юли 10th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 07.07.2023г.

юни 2023

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ

От |юни 27th, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И   К А Н И да вземете участие в еднодневни обучения на местни лидери и заинтересовани страни, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 [...]

Протокол от УС на 20.06.2023г.

От |юни 21st, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.06.2023г.

Протокол от УС на 19.06.2023г.

От |юни 20th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 19.06.2023г.