­

юли 2023

Протокол от УС на 24.07.2023г.

От |юли 25th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 24.07.2023г.

Протокол от УС на 13.07.2023г.

От |юли 17th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 13.07.2023г.

Протокол от УС на 07.07.2023г.

От |юли 10th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 07.07.2023г.

юни 2023

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ

От |юни 27th, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И   К А Н И да вземете участие в еднодневни обучения на местни лидери и заинтересовани страни, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 [...]

Протокол от УС на 20.06.2023г.

От |юни 21st, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.06.2023г.

Протокол от УС на 19.06.2023г.

От |юни 20th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 19.06.2023г.

Покана за информационни срещи

От |юни 13th, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”  В И   К А Н И да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна [...]

май 2023

Протокол от УС на 31.05.2023г.

От |май 31st, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 31.05.2023г.

Протокол от УС на 18.05.2023г.

От |май 22nd, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 18.05.2023г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията – трети краен срок

От |май 17th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или [...]