­

април 2021

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4 от стратегията – втори краен срок

От |април 5th, 2021|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.480 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ [...]

Протокол от ОС на 31.03.2021г.

От |април 1st, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 31.03.2021г.

март 2021

Протокол от УС на 26.03.2021г.

От |март 29th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 26.03.2021г.

Протокол от УС на 15.03.2021г.

От |март 16th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 15.03.2021г.

Покана за Общо събрание

От |март 15th, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2021 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

февруари 2021

Протокол от ОС на 09.02.2021г.

От |февруари 16th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 09.02.2021г.

Протокол от УС на 09.02.2021г.

От |февруари 12th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 09.02.2021г.

януари 2021

Покана за Общо събрание

От |януари 20th, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 14.01.2021 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава [...]

Протокол от УС на 14.01.2021г.

От |януари 18th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 14.01.2021г.

декември 2020

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4 от стратегията – първи краен срок

От |декември 29th, 2020|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.480 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]