­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 195 blog entries.

юни 2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА СЪБИТИЕ

От |юни 15th, 2021|Новини|

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАРАДИ ЛОШИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, ПЛАНИРАНИЯТ ЗА УТРЕ 16.06.2021г. ПРАЗНИК НА МИГ ВЪЗХОД ВЪВ гр.ВЪЛЧИ ДОЛ, СЕ ОТЛАГА ЗА 07.07.2021г. ПРИ СЪЩАТА ПРОГРАМА. ОСТАНАЛИТЕ СЪБИТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ГРАФИК. ОЧАКВАМЕ ВИ ЗАРЕДЕНИ С НАСТРОЕНИЕ!

ПОКАНА ЗА „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“

От |юни 3rd, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“ СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО: НА 16.06.2021 г. в гр.ВЪЛЧИ ДОЛ – НА СТАДИОНА НА 23.06.2021 г. в с.ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА 30.06.2021 г. [...]

май 2021

Протокол от ОС на 27.05.2021г.

От |май 28th, 2021|Uncategorized|

Протокол от ОС на 27.05.2021г.

Протокол от УС на 10.05.2021г.

От |май 17th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.05.2021г.

Покана за Общо събрание

От |май 10th, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 10.05.2021 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Покана за обществено обсъждане

От |май 10th, 2021|Новини, Покани|

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР   П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ   МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И [...]

април 2021

Протокол от УС на 19.04.2021г.

От |април 22nd, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 19.04.2021г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4 от стратегията – втори краен срок

От |април 5th, 2021|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.480 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ [...]

Протокол от ОС на 31.03.2021г.

От |април 1st, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 31.03.2021г.

март 2021

Протокол от УС на 26.03.2021г.

От |март 29th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 26.03.2021г.