­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 235 blog entries.

февруари 2023

Протокол от УС на 27.02.2023г.

От |февруари 28th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.02.2023г.

Покана за Общо събрание

От |февруари 27th, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 27.02.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Покана за обществено обсъждане на промени в стратегията за ВОМР

От |февруари 27th, 2023|Новини, Покани|

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР   П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ [...]

Протокол от ОС на 08.02.2023г.

От |февруари 10th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 08.02.2023г.

януари 2023

Покана за Общо събрание

От |януари 23rd, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 17.01.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от стратегията – първи краен срок

От |януари 23rd, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.719 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в [...]

Протокол от УС на 17.01.2023г.

От |януари 18th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 17.01.2023г.

Протокол от УС на 11.01.2023г.

От |януари 13th, 2023|Uncategorized|

Протокол от УС на 11.01.2023г.

декември 2022