­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 225 blog entries.

септември 2022

Протокол от УС на 20.09.2022г.

От |септември 23rd, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.09.2022г.

август 2022

Протокол от УС на 02.08.2022г.

От |август 5th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 02.08.2022г.

юли 2022

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

От |юли 18th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

юни 2022

Покана за Общо събрание

От |юни 27th, 2022|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 23.06.2022 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Протокол от УС на 23.06.2022г.

От |юни 27th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 23.06.2022г.

май 2022

Протокол от УС на 20.05.2022г.

От |май 25th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.05.2022г.

Протокол от УС на 03.05.2022г.

От |май 4th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 03.05.2022г.

април 2022

Протокол от УС на 08.04.2022г.

От |април 11th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 08.04.2022г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията – втори краен срок

От |април 1st, 2022|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

март 2022

Протокол от УС на 29.03.2022г.

От |март 31st, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 29.03.2022г.