­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 163 blog entries.

април 2020

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от Стратегията – удължен втори краен срок

От |април 3rd, 2020|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в [...]

Протокол от УС на 03.04.2020г.

От |април 3rd, 2020|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 03.04.2020г.

март 2020

Протокол от УС на 30.03.2020г.

От |март 31st, 2020|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 30.03.2020г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от Стратегията – втори краен срок

От |март 2nd, 2020|Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в [...]

февруари 2020

Протокол от ОС на 10.02.2020г.

От |февруари 17th, 2020|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 10.02.2020г.

Протокол от УС на 10.02.2020г.

От |февруари 17th, 2020|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.02.2020г.

Протокол от УС на 16.01.2020г.

От |февруари 9th, 2020|Uncategorized, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 16.01.2020г.

Протокол от УС на 16.01.2020г.

От |февруари 9th, 2020|Uncategorized|

Протокол от УС на 16.01.2020г.

януари 2020

Покана за Общо събрание

От |януари 24th, 2020|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 16.01.2020 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 22 от стратегията – трети краен срок

От |януари 6th, 2020|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните [...]