Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Покана за Общо събрание

юни 27th, 2022|0 Comments

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» [...]

Протокол от УС на 23.06.2022г.

юни 27th, 2022|0 Comments

Протокол от УС на 23.06.2022г.

Протокол от УС на 20.05.2022г.

май 25th, 2022|0 Comments

Протокол от УС на 20.05.2022г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР