Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 13.09.2021г.

септември 15th, 2021|0 Comments

Протокол от УС на 13.09.2021г.

Протокол от УС на 25.08.2021г.

август 25th, 2021|0 Comments

Протокол от УС на 25.08.2021г.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

август 24th, 2021|0 Comments

Уважаеми съграждани и жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, КАНИМ [...]

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР