Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 23.11.2023г.

ноември 23rd, 2023|0 Comments

Протокол от УС на 23.11.2023г.

Протокол от УС на 23.10.2023г.

октомври 24th, 2023|0 Comments

Протокол от УС на 23.10.2023г.

Протокол от УС на 10.10.2023г.

октомври 11th, 2023|0 Comments

Протокол от УС на 10.10.2023г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР