Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 08.07.2019г.

юли 15th, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 08.07.2019г.

Протокол от УС на 26.06.2019г.

юли 3rd, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 26.06.2019г.

Протокол от УС на 10.06.2019г.

юни 20th, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 10.06.2019г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР