Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Покана за конференция

декември 11th, 2019|0 Comments

П  О  К  А  Н  А Уважаеми съграждани и жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Възход [...]

Протокол от УС на 20.11.2019г.

ноември 21st, 2019|0 Comments

Протокол от УС на 20.11.2019г.

Анкета във връзка с провеждане на проучване

ноември 13th, 2019|0 Comments

Уважаеми жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на „уникалното в нас“ с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна [...]

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР