Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 20.09.2022г.

септември 23rd, 2022|0 Comments

Протокол от УС на 20.09.2022г.

Протокол от УС на 02.08.2022г.

август 5th, 2022|0 Comments

Протокол от УС на 02.08.2022г.

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

юли 18th, 2022|0 Comments

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР