Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 23.11.2021г.

ноември 23rd, 2021|0 Comments

Протокол от УС на 23.11.2021г.

Протокол от УС на 08.11.2021г.

ноември 11th, 2021|0 Comments

Протокол от УС на 08.11.2021г.

Протокол от УС на 27.10.2021г.

октомври 29th, 2021|0 Comments

Протокол от УС на 27.10.2021г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР