Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

Последни новини

Протокол от УС на 16.05.2024г.

май 20th, 2024|0 Comments

Протокол от УС на 16.05.2024г.

Протокол от УС на 09.05.2024г.

май 13th, 2024|0 Comments

Протокол от УС на 09.05.2024г.

Протокол от УС на 02.04.2024г.

април 3rd, 2024|0 Comments

Протокол от УС на 02.04.2024г.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд земеделие

Национална селска мрежа

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Човешки ресурси

ОП Конкурентноспособност

ОП НОИР

ОП Развитие на морско дело и рибарство

ОП Околна среда

Европейска комисия

Европейска селска мрежа

Leader+

Община Провадия

Община Ветрино

Община Вълчидол

Комисия за ЕЗФРСР