­

януари 2023

Покана за Общо събрание

От |януари 23rd, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 17.01.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от стратегията – първи краен срок

От |януари 23rd, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.719 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в [...]

декември 2022

септември 2022

Протокол от УС на 20.09.2022г.

От |септември 23rd, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.09.2022г.

август 2022

Протокол от УС на 02.08.2022г.

От |август 5th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 02.08.2022г.

юли 2022

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

От |юли 18th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 13.07.2022г.

юни 2022

Покана за Общо събрание

От |юни 27th, 2022|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 23.06.2022 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Протокол от УС на 23.06.2022г.

От |юни 27th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 23.06.2022г.

май 2022

Протокол от УС на 20.05.2022г.

От |май 25th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.05.2022г.