­

май 2023

Протокол от УС на 31.05.2023г.

От |май 31st, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 31.05.2023г.

Протокол от УС на 18.05.2023г.

От |май 22nd, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 18.05.2023г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията – трети краен срок

От |май 17th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – първи краен срок

От |май 17th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на [...]

Проучване на мнението на жителите на територията на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ относно съдържанието и насочеността на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023–2027г.

От |май 11th, 2023|Новини|

МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия започна подготовката на нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г. В тази връзка, молим за вашето мнение по въпроси, имащи отношение към бъдещата ни стратегия! Анкетата цели извършването на проучване на мнението на жителите на територията на Сдружение с нестопанска цел „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи [...]

Протокол от УС на 10.05.2023г.

От |май 11th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.05.2023г.

април 2023

Протокол от УС на 11.04.2023г.

От |април 11th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 11.04.2023г.

Протокол от УС на 03.04.2023г.

От |април 5th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 03.04.2023г.

МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

От |април 4th, 2023|Новини|

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на [...]

март 2023

Протокол от УС на 22.03.2023г.

От |март 24th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 22.03.2023г.