­

юли 2024

Протокол от УС на 04.07.2024г.

От |юли 5th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 04.07.2024г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията – трети краен срок

От |юли 5th, 2024|Новини, Покани|

О Б Я В А  за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.759 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Програма: ПРОГРАМА [...]

юни 2024

Протокол от УС на 24.06.2024г.

От |юни 26th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 24.06.2024г.

май 2024

Протокол от УС на 16.05.2024г.

От |май 20th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 16.05.2024г.

Протокол от УС на 09.05.2024г.

От |май 13th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 09.05.2024г.

април 2024

Протокол от УС на 02.04.2024г.

От |април 3rd, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 02.04.2024г.

март 2024

Протокол от УС на 27.03.2024г.

От |март 28th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.03.2024г.

февруари 2024

Протокол от ОС на 08.02.2024г.

От |февруари 12th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 08.02.2024г.

Протокол от УС на 06.02.2024г.

От |февруари 8th, 2024|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 06.02.2024г.

януари 2024

Покана за Общо събрание

От |януари 24th, 2024|Новини, Покани|

Покана за Общо събрание