­

април 2023

Протокол от УС на 11.04.2023г.

От |април 11th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 11.04.2023г.

Протокол от УС на 03.04.2023г.

От |април 5th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 03.04.2023г.

МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

От |април 4th, 2023|Новини|

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на [...]

март 2023

Протокол от УС на 22.03.2023г.

От |март 24th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 22.03.2023г.

Протокол от ОС на 14.03.2023г.

От |март 15th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 14.03.2023г.

февруари 2023

Протокол от УС на 27.02.2023г.

От |февруари 28th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.02.2023г.

Покана за Общо събрание

От |февруари 27th, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 27.02.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Покана за обществено обсъждане на промени в стратегията за ВОМР

От |февруари 27th, 2023|Новини, Покани|

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР   П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ [...]

Протокол от ОС на 08.02.2023г.

От |февруари 10th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 08.02.2023г.

януари 2023

Покана за Общо събрание

От |януари 23rd, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 17.01.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]