­

юли 2021

Протокол от УС на 27.07.2021г.

От |юли 30th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.07.2021г.

Протокол от УС на 22.07.2021г.

От |юли 27th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 22.07.2021г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

От |юли 15th, 2021|Новини, Покани|

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И К А Н И да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА: – [...]

юни 2021

Протокол от УС на 25.06.2021г.

От |юни 30th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 25.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА СЪБИТИЕ

От |юни 15th, 2021|Новини|

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАРАДИ ЛОШИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, ПЛАНИРАНИЯТ ЗА УТРЕ 16.06.2021г. ПРАЗНИК НА МИГ ВЪЗХОД ВЪВ гр.ВЪЛЧИ ДОЛ, СЕ ОТЛАГА ЗА 07.07.2021г. ПРИ СЪЩАТА ПРОГРАМА. ОСТАНАЛИТЕ СЪБИТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ГРАФИК. ОЧАКВАМЕ ВИ ЗАРЕДЕНИ С НАСТРОЕНИЕ!

ПОКАНА ЗА „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“

От |юни 3rd, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“ СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО: НА 16.06.2021 г. в гр.ВЪЛЧИ ДОЛ – НА СТАДИОНА НА 23.06.2021 г. в с.ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА 30.06.2021 г. [...]

май 2021

Протокол от УС на 10.05.2021г.

От |май 17th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.05.2021г.

Покана за Общо събрание

От |май 10th, 2021|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 10.05.2021 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Покана за обществено обсъждане

От |май 10th, 2021|Новини, Покани|

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР   П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ   МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И [...]

април 2021

Протокол от УС на 19.04.2021г.

От |април 22nd, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 19.04.2021г.