­

октомври 2023

Протокол от УС на 10.10.2023г.

От |октомври 11th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.10.2023г.

септември 2023

Протокол от ОС на 26.09.2023г.

От |септември 28th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от ОС на 26.09.2023г.

Покана за Общо събрание

От |септември 7th, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 04.09.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Протокол от УС на 04.09.2023г.

От |септември 5th, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 04.09.2023г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията – първи краен срок

От |септември 4th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.759 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Програма: [...]

август 2023

Протокол от УС на 23.08.2023г.

От |август 25th, 2023|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 23.08.2023г.

Покана за обществени обсъждания

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”  В И   К А Н И  да вземете участие в информационни конференции – обществени обсъждания за консултиране с местната общност на стратегията за Водено от общностите местно [...]

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“ СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО: НА 28.08.2023 г. в с. ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА 29.08.2023 г. в гр. ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРЕД ОБЩИНАТА НА [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – втори краен срок

От |август 2nd, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ Програма: ПРОГРАМА ЗА [...]

Протокол от УС на 01.08.2023г.

От |август 2nd, 2023|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 01.08.2023г.