­

януари 2024

Покана за Общо събрание

От |януари 24th, 2024|Новини, Покани|

Покана за Общо събрание

септември 2023

Покана за Общо събрание

От |септември 7th, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 04.09.2023 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията – първи краен срок

От |септември 4th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.759 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Програма: [...]

август 2023

Покана за обществени обсъждания

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”  В И   К А Н И  да вземете участие в информационни конференции – обществени обсъждания за консултиране с местната общност на стратегията за Водено от общностите местно [...]

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД

От |август 21st, 2023|Новини, Покани|

П О К А Н А за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“ СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО: НА 28.08.2023 г. в с. ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА 29.08.2023 г. в гр. ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРЕД ОБЩИНАТА НА [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – втори краен срок

От |август 2nd, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ Програма: ПРОГРАМА ЗА [...]

юни 2023

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ

От |юни 27th, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” В И   К А Н И да вземете участие в еднодневни обучения на местни лидери и заинтересовани страни, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 [...]

Покана за информационни срещи

От |юни 13th, 2023|Новини, Покани|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”  В И   К А Н И да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна [...]

май 2023

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията – трети краен срок

От |май 17th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – първи краен срок

От |май 17th, 2023|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на [...]