­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 231 blog entries.

януари 2022

Покана за Общо събрание

От |януари 20th, 2022|Новини, Покани|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 17.01.2022 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на [...]

Протокол от УС на 17.01.2022г.

От |януари 20th, 2022|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 17.01.2022г.

декември 2021

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията – първи краен срок

От |декември 1st, 2021|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

ноември 2021

Протокол от УС на 23.11.2021г.

От |ноември 23rd, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 23.11.2021г.

Протокол от УС на 08.11.2021г.

От |ноември 11th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 08.11.2021г.

октомври 2021

Протокол от УС на 27.10.2021г.

От |октомври 29th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 27.10.2021г.

септември 2021

Протокол от УС на 13.09.2021г.

От |септември 15th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 13.09.2021г.

август 2021

Протокол от УС на 25.08.2021г.

От |август 25th, 2021|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 25.08.2021г.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

От |август 24th, 2021|Новини, Покани|

Уважаеми съграждани и жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10.00 ЧАСА НА ОТКРИТАТА СЦЕНА [...]

Протокол от УС на 17.08.2021г.

От |август 19th, 2021|Uncategorized, Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 17.08.2021г.