­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 155 blog entries.

юли 2019

Протокол от УС на 26.06.2019г.

От |юли 3rd, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 26.06.2019г.

юни 2019

Протокол от УС на 10.06.2019г.

От |юни 20th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.06.2019г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 22 от стратегията

От |юни 17th, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на [...]

Протокол от УС на 07.06.2019г.

От |юни 10th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 07.06.2019г.

Обява за прием на проектни предложения с удължен първи краен срок по мярка 6.4.1 от стратегията

От |юни 10th, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]

май 2019

Протокол от УС на 29.05.2019г.

От |май 30th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 29.05.2019г.

Протокол от УС на 21.05.2019г.

От |май 23rd, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 21.05.2019г.

Протокол от УС на 09.05.2019г.

От |май 10th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 09.05.2019г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4 от СВОМР

От |май 2nd, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]

април 2019

Протокол от УС на 25.04.2019г.

От |април 27th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС от 25.04.2019г.