­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 155 blog entries.

октомври 2019

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 от стратегията – втори краен срок

От |октомври 1st, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А  за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията – втори краен срок

От |октомври 1st, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Програма: [...]

септември 2019

Протокол от УС на 30.09.2019г.

От |септември 30th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 30.09.2019г.

Протокол от УС на 25.09.2019г.

От |септември 26th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 25.09.2019г.

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от стратегията

От |септември 16th, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А   за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия    Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване [...]

Протокол от УС на 10.09.2019г.

От |септември 13th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 10.09.2019г.

август 2019

Протокол от УС на 22.08.2019г.

От |август 26th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 22.08.2019г.

Протокол от УС на 19.08.2019г.

От |август 22nd, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 19.08.2019г.

Протокол от УС на 12.08.2019г.

От |август 15th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 12.08.2019г.

юли 2019

Протокол от УС на 08.07.2019г.

От |юли 15th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 08.07.2019г.