­

Относно admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 163 blog entries.

януари 2020

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 от стратегията – първи краен срок

От |януари 6th, 2020|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.330 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански [...]

Протокол от УС на 31.12.2019г.

От |януари 6th, 2020|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 31.12.2019г.

декември 2019

Протокол от УС на 16.12.2019г.

От |декември 17th, 2019|Новини, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 16.12.2019г.

Покана за конференция

От |декември 11th, 2019|Новини|

П  О  К  А  Н  А Уважаеми съграждани и жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2019Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ [...]

ноември 2019

Протокол от УС на 20.11.2019г.

От |ноември 21st, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 20.11.2019г.

Анкета във връзка с провеждане на проучване

От |ноември 13th, 2019|Актуално, Новини|

Уважаеми жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, Молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на „уникалното в нас“ с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна марка и продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Предварително Ви [...]

Протокол от УС на 01.11.2019г.

От |ноември 6th, 2019|Протоколи и решения|

Протокол от УС на 01.11.2019г.

октомври 2019

Обява за прием на проектни предложения по мярка 22 от стратегията – втори краен срок

От |октомври 7th, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 от стратегията – втори краен срок

От |октомври 1st, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А  за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски [...]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 от стратегията – втори краен срок

От |октомври 1st, 2019|Новини, Покани|

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия   Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.244 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Програма: [...]