­

февруари 2020

Протокол от УС на 16.01.2020г.

От |февруари 9th, 2020|Uncategorized, Протоколи и решения|

Протокол от УС на 16.01.2020г.

Протокол от УС на 16.01.2020г.

От |февруари 9th, 2020|Uncategorized|

Протокол от УС на 16.01.2020г.

февруари 2019

Протокол от ОС на 11.02.2019г.

От |февруари 12th, 2019|Uncategorized|

Протокол от ОС на 11.02.2019г.

декември 2018

Рекламен клип

От |декември 1st, 2018|Uncategorized|

юни 2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

От |юни 20th, 2018|Uncategorized|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 19.06.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от [...]

април 2018

Покана за Общо събрание на МИГ

От |април 20th, 2018|Uncategorized|

  П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 20.04.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и [...]

март 2018

Покана за Общо събрание

От |март 15th, 2018|Uncategorized|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. [...]

февруари 2018

Протокол на УС от 25.01.2018 год.

От |февруари 24th, 2018|Uncategorized, Протоколи и решения|

Протокол на УС

Покана за Общо събрание

От |февруари 12th, 2018|Uncategorized|

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 12.02.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. [...]

август 2017

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

От |август 21st, 2017|Uncategorized|

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” Проведено обсъждане на актуализирана Стратегия за ВОМР