П О К А Н А

за „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРОВАДИЯ НА ПРАЗНИЦИ НА ОТКРИТО:

  • НА 28.08.2023 г. в с. ВЕТРИНО – НА ОТКРИТАТА СЦЕНА
  • НА 29.08.2023 г. в гр. ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРЕД ОБЩИНАТА
  • НА 30.08.2023 г. в гр. ПРОВАДИЯ – ПРЕД ОБЩИНАТА

НА СЪБИТИЯТА ЩЕ МОЖЕТЕ:

  • Да получите информация и материали, свързани с дейността на сдружението и стратегията за водено от общностите местно развитие;
  • Да дегустирате и закупите местни продукти – ще бъдат представени местни производители и бизнес от територията на МИГ.

ЗА ВАШЕТО НАСТРОЕНИЕ СМЕ ПОДГОТВИЛИ БОГАТА ФОЛКЛОРНА И ЕСТРАДНА ПРОГРАМА С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНИ САМОДЕЙНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ГОСТИ, КАКТО И МНОГО ДРУГИ ИЗНЕНАДИ.

Програма:

От 16:00 часа –  „Отворен офис на открито“ за представяне дейността на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия;

От 17:00 часа – Изложение „Произведено на територията на МИГ Възход“ – представяне на местни производства, занаяти и изкуство с възможност за дегустация и закупуване на продуктите;

От 18:30 часа – Официално откриване и приветствия;

От 19:00 часа до 21:00 часа – Музикално-артистична програма.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Събитията се организират във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.