Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
В И   К А Н И
да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:
– НА 11.08.2021г. ОТ 09.00 ЧАСА В гр.ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 11.08.2021г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 11.08.2021г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.МИХАЛИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 12.08.2021г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.ВЕТРИНО
– НА 12.08.2021г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.ДОБРОПЛОДНО, община ВЕТРИНО
– НА 12.08.2021г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.МОМЧИЛОВО, община ВЕТРИНО
Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.