Решение за ЕО

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Бюджет на Стратегията за ВОМР

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/13.06.2018г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49 /12.09.2018г.

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия от 12.09.2018г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/07.02.2019г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/03.04.2019г.

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия от 03.04.2019г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-49/09.07.2019г.

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия от 09 юли 2019г.

Strategy LAG Vazhod-Vetrino, Valchi dol, Provadia

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-49/14.10.2021г

Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия от 14 октомври 2021г.

Анекс към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-49 от 06.07.2023г

АКТУАЛНА Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия от 14 март 2023