Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при директни възлагания за 2018 г.