Покана за информационни срещи – за сваляне

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

 В И   К А Н И

да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението Административен договор № РД50-106 от 30.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

 – НА 20.06.2023г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.НЕВША, община ВЕТРИНО

– НА 20.06.2023г. ОТ 14.00 ЧАСА В с.БЕЛОГРАДЕЦ, община ВЕТРИНО

– НА 21.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.МИХАЛИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 21.06.2023г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ДОБРИНА, община ПРОВАДИЯ

– НА 21.06.2023г. ОТ 16.00 ЧАСА В с.МАНАСТИР, община ПРОВАДИЯ

– НА 27.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 27.06.2023г. ОТ 14.00 ЧАСА В Община ВЕТРИНО

– НА 28.06.2023г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ПРОВАДИЯ


 

 График за информационни събития и срещи за 2021г. – за изтегляне

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА

 ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ “ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

за 2021 година

–   На 20.07.2021г. от 09.00 часа в гр.Провадия

–   На 20.07.2021г. от 11.00 часа в с.Манастир

–   На 20.07.2021г. от 13.00 часа в с.Добрина

–   На 21.07.2021г. от 09.00 часа в с.Бозвелийско

–   На 21.07.2021г. от 11.00 часа в с.Храброво

–   На 21.07.2021г. от 13.00 часа в с.Блъсково

–   На 22.07.2021г. от 09.00 часа в с.Млада Гвардия

–   На 22.07.2021г. от 11.00 часа в с.Невша

–   На 22.07.2021г. от 13.00 часа в с.Белоградец

–   На 11.08.2021г. от 09.00 часа в гр.Вълчи дол

–   На 11.08.2021г. от 11.00 часа в с.Стефан Караджа

–   На 11.08.2021г. от 13.00 часа в с.Михалич

–   На 12.08.2021г. от 09.00 часа в с.Ветрино

–   На 12.08.2021г. от 11.00 часа в с.Доброплодно

–           На 12.08.2021г. от 13.00 часа в с.Момчилово


 

График за информационни събития и срещи през 2020г. – за изтегляне

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА

 ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ “ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

за 2020 година

 – НА 18.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.НЕВША, община ВЕТРИНО

– НА 18.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.БЕЛОГРАДЕЦ, община ВЕТРИНО

– НА 18.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.ДОБРОПЛОДНО, община ВЕТРИНО

– НА 19.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.НЕОФИТ РИЛСКИ, община ВЕТРИНО

– НА 19.08.2020г. ОТ 13.30 ЧАСА В Община ВЕТРИНО

– НА 25.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 25.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.МИХАЛИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 25.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.ДОБРОТИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 26.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В Община ПРОВАДИЯ

– НА 26.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ДОБРИНА, община ПРОВАДИЯ

– НА 26.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.МАНАСТИР, община ПРОВАДИЯ

– НА 08.09.2020г. ОТ 9.00 ЧАСА В с.ХРАБРОВО, община ПРОВАДИЯ

– НА 08.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БЛЪСКОВО, община ПРОВАДИЯ

– НА 08.09.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ГРАДИНАРОВО, община ПРОВАДИЯ

– НА 09.09.2020г. ОТ 9.00 ЧАСА В с.БОЗВЕЛИЙСКО, община ПРОВАДИЯ

– НА 09.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БЪРЗИЦА, община ПРОВАДИЯ

– НА 10.09.2020г. ОТ 9.00 ЧАСА В с.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, община ВЪЛЧИ ДОЛ

– НА 10.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БРЕСТАК, община ВЪЛЧИ ДОЛ


График за информационни събития и срещи през 2019г. – за изтегляне

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА

 ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ “ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

за 2019 година

 

Събитие Дата и час Място
1. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 10.06.2019г. 10.00 часа с.Невша      общ.Ветрино
2. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 10.06.2019г. 13.00 часа с.Белоградец общ.Ветрино
3. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 09.07.2019г. 10.00 часа гр.Провадия
4. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 09.07.2019г. 13.00 часа с.Кривня общ.Провадия
5. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 10.07.2019г. 10.00 часа с.Манастир общ.Провадия
6. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 10.07.2019г. 13.00 часа с.Бозвелийско общ.Провадия
7. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 10.07.2019г. 15.00 часа с.Блъсково общ.Провадия
8. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 23.07.2019г. 10.00 часа гр.Вълчи дол
9. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 23.07.2019г. 13.00 часа с.Стефан Караджа общ.Вълчи дол
10. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.07.2019г. 10.00 часа с.Добротич   общ.Вълчи дол
11. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.07.2019г. 13.00 часа с.Михалич    общ.Вълчи дол
12. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 31.07.2019г. 10.00 часа с.Ветрино
13. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 31.07.2019г. 13.00 часа с.Неофит Рилски общ.Ветрино

График за информационни събития и срещи през 2018г. – за изтегляне

 Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА

 ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ“ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Събитие Дата и час Място
1. Конференция /еднодневна/ за 50 души 18.07.2018г. 10.00 часа с.Ветрино
2. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 24.07.2018г. 10.00 часа гр.Провадия
3. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 25.07.2018г. 10.00 часа гр.Вълчи дол
4. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 20 души 26.07.2018г. 10.00 часа с.Ветрино
5. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.07.2018г. 14.00 часа гр.Провадия
6. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 25.07.2018г. 14.00 часа с.Генерал Киселово       общ.Вълчи дол
7. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 26.07.2018г. 14.00 часа с.Белоградец общ.Ветрино
8. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 27.07.2018г. 10.00 часа с.Невша      общ.Ветрино
9. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 27.07.2018г. 13.30 часа с.Млада Гвардия общ.Ветрино
10. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 15.08.2018г. 10.00 часа с.Неофит Рилски общ.Ветрино
11. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 15.08.2018г. 13.00 часа с.Петров дол общ.Провадия
12. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 15.08.2018г. 15.00 часа с.Кривня общ.Провадия
13. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 16.08.2018г. 10.00 часа с.Манастир общ.Провадия
14. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 16.08.2018г. 13.00 часа с.Житница общ.Провадия
15. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 16.08.2018г. 15.00 часа с.Бозвелийско общ.Провадия
16. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 20.08.2018г. 10.00 часа с.Комарево общ.Провадия
17. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 20.08.2018г. 13.00 часа с.Храброво общ.Провадия
18. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 20.08.2018г. 15.00 часа с.Блъсково общ.Провадия
19. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 21.08.2018г. 10.00 часа с.Градинарово общ.Провадия
20. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 21.08.2018г. 13.00часа с.Снежина общ.Провадия
21. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 22.08.2018г. 10.00 часа с.Доброплодно общ.Ветрино
22. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 22.08.2018г. 13.00 часа с.Добротич   общ.Вълчи дол
23. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 22.08.2018г. 15.00 часа с.Михалич    общ.Вълчи дол
24. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 23.08.2018г. 10.00 часа с.Брестак       общ.Вълчи дол
25. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 23.08.2018г. 13.00 часа с.Караманите общ.Вълчи дол
26. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 23.08.2018г. 15.00 часа с.Червенци   общ.Вълчи дол
27. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.08.2018г. 10.00 часа с.Есеница      общ.Вълчи дол
28. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.08.2018г. 13.00 часа с.Стефан Караджа общ.Вълчи дол
29. Работна/информационна среща /еднодневна/ за 10 души 24.08.2018г. 15.00 часа с.Радан Войвода общ.Вълчи дол