Презентация на Асоциация Българска национална Лидер мрежа

Добри практики

Презентации от проведено обучение за местни лидери и уязвими групи

1 ЧАСТ – ЛИДЕР ВОМР

2 ЧАСТ – ДОБРИ ПРАКТИКИ ЕС

3 ЧАСТ – ДОБРИ ПРАКТИКИ БГ