Презентации

Подходът Водено от общностите местно развитие /ВОМР/

Мерките в стратегията за ВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

Бюлетини

Бюлетин 1/2023г.

Бюлетин 2/2023г.

Бюлетин 1/2022г.

Бюлетин 2/2022г.

Бюлетин 1/2021г.

Бюлетин 2/2021г.

Бюлетин 1/2020г.

Бюлетин 2/2020г.

Бюлетин 1/2019г.

Бюлетин 2/2019г.

Бюлетин 3/2019г.

Бюлетин 1/2018г.

Бюлетин 2/2018г.

Бюлетин 3/2018г.

Публикации

Рекламен клип

 

Интервю в Радио Варна

 

Интервю в Дарик Радио

 

Информационни материали

Листовка по мярка 4.1

Листовка по мярка 4.2

Листовка по мярка 6.4

Листовка по мярка 7.2

Листовка по мярка 7.5

Листовка по мярка 22