Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
В И К А Н И
да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:
– НА 18.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.НЕВША, община ВЕТРИНО
– НА 18.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.БЕЛОГРАДЕЦ, община ВЕТРИНО
– НА 18.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.ДОБРОПЛОДНО, община ВЕТРИНО
– НА 19.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В с.НЕОФИТ РИЛСКИ, община ВЕТРИНО
– НА 19.08.2020г. ОТ 13.30 ЧАСА В Община ВЕТРИНО
Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения