Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
В И К А Н И
да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:
– НА 08.09.2020г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.ХРАБРОВО, община ПРОВАДИЯ
– НА 08.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БЛЪСКОВО, община ПРОВАДИЯ
– НА 08.09.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ГРАДИНАРОВО, община ПРОВАДИЯ
– НА 09.09.2020г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.БОЗВЕЛИЙСКО, община ПРОВАДИЯ
– НА 09.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БЪРЗИЦА, община ПРОВАДИЯ
– НА 10.09.2020г. ОТ 09.00 ЧАСА В с.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, община ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 10.09.2020г. ОТ 11.00 ЧАСА В с.БРЕСТАК, община ВЪЛЧИ ДОЛ
Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.