Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
В И К А Н И
да вземете участие в информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:
– НА 25.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В гр.ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 25.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.МИХАЛИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 25.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.ДОБРОТИЧ, община ВЪЛЧИ ДОЛ
– НА 26.08.2020г. ОТ 10.00 ЧАСА В гр.ПРОВАДИЯ
– НА 26.08.2020г. ОТ 13.00 ЧАСА В с.ДОБРИНА, община ПРОВАДИЯ
– НА 26.08.2020г. ОТ 15.00 ЧАСА В с.МАНАСТИР, община ПРОВАДИЯ
Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.