Надежда Неделчева – Изпълнителен директор – тел.0877 10 72 72

Мария Джамбазова – Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР – тел.0889 73 27 68

Румен Павлов – Счетоводител

МИГ Възход