Уважаеми жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия,

Молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на „уникалното в нас“ с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна марка и продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

АНКЕТНА КАРТА „Уникалното в нас“

Инструкция за попълване: Моля, изберете само един отговор, който най-точно отразява вашето мнение или в най-голяма степен се отнася за Вас! Попълнените анкети можете да ни предадете по един от следните начини:

  • Разпечатани в офиса на МИГ: с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ № 26
  • В електронен вариант на e-mail: mig_vazhod@abv.bg